Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy BHP
 
 
Instrukcja BHP – to dokument związany z bezpieczeństwem i higieną pracy, który mówi o istotnych aspektach wykonywanej pracy a mający istotny wpływ bezpieczeństwo pracownika.
 
Kto odpowiada za instrukcje BHP?

Każdy pracodawca musi udostępnić w miejscu pracy instrukcję BHP. Spełnia ona ważny element w przedsiębiorstwie. Chroni pracownika przed ewentualnym zagrożeniem. Dzięki instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ to instrukcja określa bezpieczne czynności jakie musi spełnić pracownik przed rozpoczęciem pracy, podczas wykonywania pracy a także po jej zakończeniu. Określa zasady i sposoby wykonywania bezpiecznej pracy.

Brak instrukcji może przyczynić się do nieszczęśliwego wypadku przy pracy co może wiązać się z problemami dla firmy.

Instrukcje BHP powinno umieszczać się w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników. Osobą odpowiedzialną za ich udostępnienie jest pracodawca, co jest prawnym obowiązkiem wynikającym z:
 
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, § 41.1.

Są to instrukcje dotyczące:
 
  1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  4. udzielania pierwszej pomocy
 
  • Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Art. 237(4)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
Odpowiedzialność porządkowa pracowników.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany zgodnie z Art. 108 § 1. kodeksu pracy. Natomiast za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może zastosować karę pieniężną, Art. 108 § 2 kodeksu pracy.

 
Kto jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Art. 18(4) § 1. Kodeksu pracy.

 
Co grozi za brak instrukcji BHP?

Osoba odpowiedzialna za instrukcje BHP, czyli pracodawca lub osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł zgodnie Art. 238 § 1. Kodeksu pracy.
Zarejestruj się


Słowa kluczowe, słowa kluczowe

Ważne: Serwis www.przepisybhpippoz.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

2012-2013 © SAP BHP i PPOŻ. All Rights Reserved.

Projekt, realizacja: smalledit.pl