Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Sprzedaż fajerwerków a zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy

Sprzedaż fajerwerków a zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych nie precyzowały jasno w jaki sprzęt gaśniczy należy wyposażyć pomieszczenia zakładów pracy, w których prowadzony jest obrót wyrobami pirotechnicznymi widowiskowymi. Rozporządzenie mówiło o tym że należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy dopasowany do zagrożenia stwarzanego przez przechowywane wyroby. Pomieszczenia te dzieli się na (§42.1) :
• sklepowe:  przeznaczone do realizacji bezpośredniej sprzedaży
• zaplecza: przeznaczone do przechowywania ilości wyrobów pirotechnicznych widowiskowych  zapewniających ciągłość sprzedaży
• magazynowe: pomieszczenia przystosowane do składowania wyrobów pirotechnicznych  widowiskowych o masie brutto ponad 1000 kg nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni  w roku.
Wyżej wymienione rozporządzenie jasno określa jakie wyroby i z jakim kodem klasyfikacyjnym mogą znajdować się w tych pomieszczeniach.
Nowelizacja z 19 października 2012 roku jasno określa, że stoisko z fajerwerkami trzeba wyposażać w co najmniej dwie gaśnice pianowe o nominalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy. Do §42.1 dodany został pkt 4 mówiący o pomieszczeniu doraźnej sprzedaży, które przeznaczone jest do realizacji okolicznościowej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, nie dłużej niż 21 dni w roku.
 Oczywiście aby móc sprzedawać wyroby pirotechniczne należy spełnić szereg przepisów zawartym m.in. w tym rozporządzeniu.
Nowelizacja Rozporządzenia weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Określenia użyte w Rozporządzeniu:
Materiały  pirotechniczne – rodzaj materiału wybuchowego, będącym materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu, lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej.
Wyroby pirotechniczne – przedmioty zawierające jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych.
Wyroby pirotechniczne widowiskowe – wyroby pirotechniczne służące do celów organizacji widowisk.

  

Słowa kluczowe, słowa kluczowe

Ważne: Serwis www.przepisybhpippoz.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

2012-2013 © SAP BHP i PPOŻ. All Rights Reserved.

Projekt, realizacja: smalledit.pl