Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Znaki na drogi wewnętrzne


Znaki  na drogi wewnętrzne
 
 
Bardzo ważną rolę spełniają  znaki  na drogi wewnętrzne, przede wszystkim  służą do informowania wszystkich użytkowników którzy znajdą się na tej drodze. W dniu 21 sierpnia 2012 roku wszedł w życie nowy art. 85a  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm., dalej „Kodeks wykroczeń”) dotyczący kar grożących za wadliwe oznakowanie dróg wewnętrznych. Przepis ten został dodany ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1018 ze zm., dalej „Nowelizacja”).

Zmiany w przepisach w znacznym stopniu dotyczą dróg wewnętrznych. To podmiot zarządzający drogą jest odpowiedzialny za nadzór nad ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania. Poprzez zastosowanie znaków, sygnałów drogowych i zasad ich umieszczenia zarządca ma obowiązek organizować ruch na drogach wewnętrznych będąc pod jego nadzorem. Należy wiedzieć, że to właściciele nieruchomości oraz zarządcy na własny koszt muszą odpowiednio oznakować te drogi.
Za brak oznakowania dróg wewnętrznych ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości od 20 do 5000 złotych, zgodnie z Art. 24. § 1 kodeksu wykroczeń. Odpowiedzialność karną ponoszą osoby fizyczne, które naruszą przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych oraz osoby fizyczne które zleciły wadliwe dokonanie tej czynności, mówi o tym Art. 85a §1 ,2.


Co to jest droga wewnętrzna?

Według ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Art. 8.1. :
„Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi”. Natomiast Art. 8.2. mówi że „oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu”

 
Przykłady znaków na drogi wewnętrzne


Słowa kluczowe, słowa kluczowe

Ważne: Serwis www.przepisybhpippoz.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

2012-2013 © SAP BHP i PPOŻ. All Rights Reserved.

Projekt, realizacja: smalledit.pl